Különböző típusú kresz táblákkal találkozhatunk az utakon

Példaként említve a kresz táblák közül a \”Megállni tilos\” azt jelzi, hogy a tábla hatálya alatt megállni csak forgalmi, vagy műszaki okból szabad. De megemlíthetjük a \”Várakozni tilos\” jelző táblát is, amely hatálya alatt meg szabad állni, ám csak a be- és kiszálláshoz szükséges ideig, a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig, vagy egyéb okból legfeljebb 5 percig, ha az autó vezetője a járművénél marad.